เกี่ยวกับ

2018

Candidate D-NEXT by PTT Digital x Rise
เข้ารอบ 30 ทีม จาก 300 ทีมทั่วโลก GRIDSIGNAGE

2013-2018

เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน
คอมมิวนิคเอเชียประเทศสิงคโปร์

2016

รางวัลรองชนะเลิศ ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ(TICTA)
Communication Applications : GRIDSIGNAGE

2015

เข้ารอบสุดท้าย รางวัลซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA)
Communication Applications : GRIDSIGNAGE